Ministerialna dotacja dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury

Zbąszyńskie Centrum Kultury otrzymało dotację w wysokości 64 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2020. Wsparcie finansowe dotyczy zadania obejmującego wymianę systemu nagłośnieniowego, który wspiera organizację ponad 80 wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych rocznie na terenie gminy Zbąszyń.

Projekt zakłada docelowo przeprowadzenie inwestycji w dwóch etapach. I etap to zakup nowoczesnych urządzeń nagłośnieniowych, w drugim etapie zostanie utworzona pracownia muzyczna z funkcją studia nagrań. Realizacja tych etapów przyczyni się do zwiększenia potencjału edukacyjno-animacyjnego oraz poprawy stanu infrastruktury zbąszyńskiej jednostki. To duża szansa na zmodernizowanie nagłośnienia, które niestety od wielu lat mimo prac serwisowych często ulega awariom, generując koszty wynajmu zastępczych urządzeń. Całkowity koszt realizacji zadania to 115 200,00 zł.

 
Akustyk i konserwator urządzeń nagłośnieniowych prezentuje wyeksploatowany sprzęt.