KADRA PRACOWNICZA ZCK


  • Mateusz Basiński - p.o. Dyrektora

  • Magdalena Pawelska - Specjalista od Spraw Administracji

  • Ireneusz Solarek - Główny Instruktor Artystyczny

  • Urszula Bordych - Archiwista 

  • Radosław Urbaniec - Specjalista do Spraw Obsługi i Konserwacji Urządzeń Akustycznych

  • Dariusz Mikołajczak - Specjalista od Organizacji Imprez

  • Martyna Żurek - Młodszy Instruktor Artystyczny do Spraw Folkloru
  • Natalia Wawrzyńska - Młodszy Dokumentalista
  • Daniel Adamczak - Specjalista do Spraw Technicznych

  • Elżbieta Setna - Rzemieślnik-Sprzątaczka