KADRA PRACOWNICZA ZCK

 


 

  • Katarzyna Kutzmann-Solarek - Dyrektor
  • Magdalena Pawelska - Specjalista od Spraw Administracji
  • Ireneusz Solarek - Główny Instruktor Artystyczny
  • Urszula Bordych - Archiwista Referent
  • Anna Heyduk - Młodszy Referent
  • Radosław Urbaniec - Specjalista do Spraw Obsługi i Konserwacji Urządzeń Akustycznych
  • Dariusz Mikołajczak - Specjalista do Spraw Organizacji Imprez
  • Daniel Adamczak - Specjalista do Spraw Technicznych
  • Elżbieta Setna - Rzemieślnik-Sprzątaczka