INTERNETOWY KANTOR WYDAWNICZY


MUZEUM REGIONALNEGO ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ I REGIONU KOZŁA

SZKICE ZBĄSZYŃSKIE
MATERIAŁY O ZBĄSZYNIU I NAJBLIŻSZYM REGIONIE

pod redakcją Zenona Matuszewskiego

 

O „SZKICACH ZBĄSZYŃSKICH”

Obchody 750 – lecia Zbąszynia ożywiły zainteresowanie przeszłością miasta i najbliższej okolicy tym bardziej, że dotąd ukazało się stosunkowo niewiele publikacji, a przede wszystkim brak było całościowej monografii. Powstałe z mojej inicjatywy i pod moją redakcją „Szkice Zbąszyńskie” stawiały sobie za cel prezentowanie artykułów popularno – naukowych pióra zarówno regionalistów jak i pracowników naukowych, związanych z przybliżeniem i utrwaleniem
dla potomności różnorodnej tematyki związanej ze Zbąszyniem jak i najbliższym regionem.
W ostatecznym efekcie miało to doprowadzić do sfinalizowania opracowania i wydania pełnej monografii Zbąszynia.


Pierwszy zeszyt ukazał się 1984 r., drugi w1985. Wydawcą obu była Komisja Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Zielonej Górze. Natomiast trzeci w 1989 r. wydało, działające krótko, Zbąszyńskie Towarzystwo Naukowo – Kulturalne w Zbąszyniu. Dalsza działalność edytorska możliwa był od 1998 r., kiedy finansowanie tej publikacji przejęło Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Region Kozła. Pojawiły się „Szkice Nadobrzańskie” jako kontynuacja dotychczasowych „Szkiców Zbąszyńskich”.  Nowe szkice swym zainteresowaniem objęły 7 gmin wchodzących w skład Regionu Kozła - gminy: Babimost, Kargowa, Miedzichowo, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek i Zbąszyń. Ukazały się trzy zeszyty: 1(4) – 1999, 2(5) – 2000, 3(6) – 2002. Niestety kolejne numery „Szkiców” już się nie ukazały.

Spis zawartości wszystkich publikowanych materiałów w „Szkicach Zbąszyńskich” i „Szkicach Nadobrzańskich” znajduje się na tej stronie internetowej w zakładce: Katalog alfabetyczny.
W dobie nowoczesnych środków komunikacji i przekazywania informacji jakim jest internet wydaje się celowe wykorzystać to narzędzie dla utrwalenia i wykorzystania przez zainteresowanych różnorodnych materiałów związanych z dziejami miasta i regionu. Tak narodził się pomysł Internetowego Kantoru Wydawniczego Muzeum Regionalnego Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła” – Szkice Zbąszyńskie”.

Autorzy i wszystkie osoby pracujące przy wydawaniu dotychczasowych „Szkiców” jak i te, które włączą się w edycję internetową, nie otrzymują honorariów. Jednakże respektowane są ich prawa autorskiej, jak przy każdej publikacji. Zatem korzystający z publikowanych tu materiałów są zobowiązani podać wykorzystane źródło informacji i jej autora.   

Zenon Matuszewski

Address
Fax