OPRACOWANIA


ZENON MATUSZEWSKI
„Życie i Losy Wikariuszy Zbąszyńskich z Czasów Powstania Wielkopolskiego"
czytaj

ZENON MATUSZEWSKI
„Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich w mieście i gminie Zbąszyń.”
czytaj

MARIAN  FRASZ, JERZY  JAŃCZAK
"Zarys historii klubu sportowego „Obra”  Zbąszyń."
czytaj

LEON  ADAMCZYK
"Stanisław Tuczyński – dziedziczny pan Zbąszynia"
czytaj

MARIAN STANISŁAW ANDRZEJAK
"Zbąszyński garnizon wojskowy w okresie  międzywojennym w latach 1921 – 1936"
czytaj

WACŁAW CZUCHWICKI
"Wydalenie Żydów z Niemiec w 1938 r. w okolicach przygranicznego Zbąszynia"
czytaj

AGNIESZKA KOZAK
"Początki osadnictwa na terenie Zbąszynia w świetle badań archeologicznych"
czytaj

PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI
"Organizacja życia samorządowego mieszczan zbąszyńskich w XVI i XVII wieku"
czytaj

ZENON MATUSZEWSKI
"Przyczynek do historii obszarów wodnych Zbąszynia"
czytaj

IZABELA SOŁTYSIK
Walory krajobrazowo-kulturowe obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry”.

czytaj

ZBIGNIEW  ŻOŁNIERKIEWICZ
"Bractwa oraz stowarzyszenia religijne i świeckie w Zbąszyniu w latach międzywojennych"
czytaj

Address
Fax