SZKICE ZBĄSZYŃSKIE - SPIS CHRONOLOGICZNY (1985 - 2019)

 


1985

 

1. SZKICE ZBĄSZYŃSKIE nr 2/1985

 


 

 

2007

 

1. STANISŁAW TUCZYŃSKI – DZIEDZICZNY PAN ZBĄSZYNIA

2. ZBĄSZYŃSKI GARNIZON WOJSKOWY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM W LATACH 1921 – 1936

3. WYDALENIE ŻYDÓW Z NIEMIEC W 1938 R. W OKOLICACH

4. POCZĄTKI OSADNICTWA NA TERENIE ZBĄSZYNIA W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

5. ORGANIZACJA ŻYCIA SAMORZĄDOWEGO MIESZCZAN ZBĄSZYŃSKICH W XVI I XVII WIEKU

6. BRACTWA ORAZ STOWARZYSZENIA RELIGIJNE I ŚWIECKIE W ZBĄSZYNIU W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

7. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – MOJE WSPOMNIENIA

8. OSTATNIE DNI PRZED WIELKĄ BURZĄ ŚWIATOWĄ

9. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA ODCINKU ZBĄSZYŃSKIM

10. Tajne Archiwum w Berlinie (G.St.A. Berlin – Dahlem)

11. HANDEL I RZEMIOSŁO W ZBĄSZYNIU W LATACH PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ

12. W 102 DNI PIESZO DOOKOŁA POLSKI

13. INFERNO W ZBĄSZYNIU

14. Z OSWOBODZONYCH KRESÓW ZACHODNICH

 


 

2008

 

1. ZARYS HISTORII KLUBU SPORTOWEGO „OBRA” ZBĄSZYŃ

2. WSPOMNIENIA, RELACJE I ZEZNANIA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

3. ZWYCIĘSKI BÓJ OPALENICZAN POD NOWĄWSIĄ ZBĄSKĄ W DNIU 13 LUTEGO 1919 ROKU

4. TEKSTY ŹRÓDŁOWE DOTYCZĄCE ZBĄSZYNIA

5. Teodor Żychliński - Zbąszyń w: "Tygodnik Ilustrowany"

6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBĄSZYNIU 1904 – 1994. KRONIKARSKI ZAPIS DZIEJÓW (CZ. II 1955 – 1994)

7. MOJA DRUGA WOJNA ŚWIATOWA_WRZESIEŃ 1939 R

 


  

2009

 

1. ŻYCIORYS (Moja służba wojskowa)

2. WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA OBRY

 


 

2010

 

1. UPAMIĘTNIENIE POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIEŚCIE I GMINIE ZBĄSZYŃ

2. ALEKSANDRA KOEHLERA /JUN./ WSPOMNIENIA

 


 

1012

 

1. PRZYCZYNEK DO HISTORII OBSZARÓW WODNYCH ZBĄSZYNIA

 


 

2014

 

1. ŻYCIE I LOSY WIKARIUSZY ZBĄSZYŃSKICH Z CZASÓW

 


 

2019

 

1. MARCIN CZECHOWIC - ZAPOMNIANY ZBĄSZYNIANIN
W 400 ROCZNICĘ ŚMIERCI

2. PAŁAC W ZBĄSZYNIU Z I POŁ. XVII WIEKU.
MATERIAŁY IKONOGRAFICZNO - REKONSTRUKCYJNE

3. POMNIK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W ZBĄSZYNIU z 1924 R.