Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, Zbąszyń 64-360.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- opracowywania kalendarza imprez kulturalnych;

- organizowania wydarzeń kulturalnych (imprez, warsztatów i konkursów);

- przesyłania korespondencji na wydarzenia kulturalne (zaproszeń i kartek świątecznych);

- zawierania umów na potrzeby Zbąszyńskiego Centrum Kultury;

- podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków finansowych „z zewnątrz”;

- organizowania i popularyzowania kultury, sztuki i czytelnictwa;

- wspomagania ruchu amatorskiego (zespołów i grup artystycznych).

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezałatwieniem sprawy.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: art. 36 oraz art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych  osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), cofnięcia zgody (dotyczy przetwarzania danych na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być: Gmina Zbąszyń, ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń NIP 7881917617.