INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rewitalizacja budynku przychodni – rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń na potrzeby biblioteki i sali multimedialnej przy ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu.

 

Informacja o wyniku przetargu

Numer ogłszenia: ZCK.271.1.2013
Data zamieszczenia: 08.09.2013 r.